Kancelaria Adwokacka
Renata Czerwińska

Oferta

kodeks1

Prawo rodzinne i opiekuńcze:

 • sprawy o rozwód,
 • sprawy o separację
 • sprawy o unieważnienie małżeństwa,
 • sprawy o adopcje,
 • sprawy o alimenty,
 • sprawy o ustalenie oraz zaprzeczenie ojcostwa,
 • sprawy o ustalenie oraz zaprzeczenie macierzyństwa,
 • uznanie dziecka i unieważnienie uznania dziecka,
 • sprawy o kontakty z dzieckiem,
 • przyznanie, pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • sprawy o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka,
 • sprawy związane z zarządem majątkiem dziecka,
 • sprawy o podział majątku dorobkowego małżonków,
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej i zarząd majątkiem wspólnym,
 • prowadzenie mediacji i ugód w powyższych sprawach.

spadki

Prawo spadkowe:

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
 • sprawy o dział spadku,
 • sprawy o zachowek,
 • sprawy dotyczące ważności testamentu.

cywil1

Prawo cywilne:

 • sprawy o zapłatę
 • negocjacje dotyczące umów
 • sprawy w postępowaniu polubownym przed sądowym,
 • sporządzanie pism procesowych,
 • sporządzanie analiz i opinii prawnych,
 • postępowania sądowe na podstawie umów,
 • sprawy o zniesienie współwłasności,
 • sprawy o zasiedzenie nieruchomości,
 • sprawy o ustanowienie drogi koniecznej,
 • sprawy o naruszenie posiadania,
 • postępowania dotyczące regulowania stanów prawnych nieruchomości.