Kancelaria Adwokacka
Renata Czerwińska

Wynagrodzenie

kodeksy

Wynagrodzenie za usługi świadczone w zakresie pomocy prawnej jest ustalane indywidualnie z każdym klientem w zależności od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy adwokata, z tym zastrzeżeniem, że w większości usług wartością wyjściową są stawki zawarte w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie  (Dz.U. z 2015 r. poz. 180).

W przypadku niektórych spraw elementem wynagrodzenia może być premia za wynik sprawy.